Advisory Board (2023 – 2024)

Dr Markie Idowu | She/Her
(WITIN Fellow & CHAIR)

Dr Ibiso A. Kingsley-George | She/Her (WITIN Fellow)

Ms Marne Dunn | She/Her
(WITIN Fellow)

Mrs Ifeyinwa Okafor| She/Her
(WITIN Fellow)

Mrs Birgitta Eno Okodugha | She/Her

Mrs Nihinlola Fafore | She/Her

Dr. Bianca Peterson | She/Her

Ms. Clara Chinwe Okoro | She/Her

Ini Irene
Pepple, Esq | She/Her